کامپاند R-360

رایگان

توضیحات

محصول R360 در واقع ریسایکل شده رول فیلم FFS ( یا همان کیسه موادی) است که در صایع مختلفی قابلیت مصرف دارد

فهرست